"ONZE KRACHT IS INLEVEN EN SAMENWERKEN"

Certificering

Woningborg
Om bij Woningborg ingeschreven te kunnen worden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Woningborg beschikt over eigen deskundigen op technisch, financieel en juridisch gebied. Deze deskundigen beoordelen de onderneming op technische vakbekwaamheid en kredietwaardigheid. Ook tijdens de inschrijving wordt de onderneming periodiek opnieuw beoordeeld. Een inschrijving bij Woningborg wordt hierdoor gezien als een bewijs van goed ondernemerschap.

Deze aanvulling op de aannemingsovereenkomst biedt de klant twee zekerheden:

  • Afbouwwaarborg: bij eventueel faillissement van het bouwbedrijf voor oplevering, zorgt Woningborg zonder extra kosten voor de afbouw.
  • Herstelwaarborg: de bouwkundige kwaliteit wordt gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. En bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden.

BouwGarant
BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw; bijna 2000 bouwbedrijven hebben zich bij BouwGarant aangesloten. Deze bouwbedrijven voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Mocht er iets misgaan, dan hanteert de BouwGarant-aannemer een vaste procedure voor de behandeling van klachten. Indien aannemer en klant er samen niet uitkomen, dan kan een beroep worden gedaan op de BouwGarant Servicedesk. BouwGarant-aannemers bieden hun klanten nog een extra zekerheid: de VerBOUWgarantie. Dit exclusieve BouwGarant-product biedt een garantie op de constructie en op herstel van opleveringsgebreken. Voor de VerBOUWgarantie wordt een kleine premie in rekening gebracht, die afhankelijk is van de hoogte van de aanneemsom.

Bouwend Nederland
De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven. Bouwend Nederland richt zich op het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van haar leden. Hierdoor kan de bouwsector zich ontwikkelen tot een moderne, innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage levert aan economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Erkend Leerbedrijf 
Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. SBB (voorheen Fundeon) heeft binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs de taak om bedrijven te erkennen en te begeleiden. Een SBB erkend leerbedrijf voldoet aan eisen die door de sector worden gesteld aan de uitvoering van de beroepspraktijkvorming.

Bouwbox Online
Wij maken voor het verzorgen van toolboxmeetings gebruik van praktijkgerichte films van de Bouwbox. Het behandelen van veiligheidsonderwerpen door middel van instructiefilms zorgt ervoor dat er op een duidelijke en eenvoudige manier aandacht kan worden besteed aan veiligheid.

Waar kunt u ons vinden?

Contact

Hier vindt u ons